Alere er nå abbott

Spørsmål og Svar Urintester

Spiller det noen rolle om strekene på testene fremkommer ulikt tydelige ?

Nei. Minste antydning til en strek skal tolkes som negativt analysesvar.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skal jeg bruke en ny test hvis jeg er usikker på svaret ?

Nei. Alle testene med samme produksjonsnummer vil vise samme resultat.  Hvis du får et positivt svar, og klienten nekter for inntak av påvist indikasjon, skal prøven sendes til et godkjent laboratorium for verifisering.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kan jeg få ulike svar på Multitest og en Singeltest ?

Ja, om urinen inneholder stoffer nær grenseområdet.  Ved usikkerhet, skal prøven sendes til et godkjent laboratorium for verifisering.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kan inntak av valmuefrø gi et positivt svar på Morfintest ?

Ja, men kun for en kort tidsperiode.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kan jeg få forskjellige svar på Abbott Toxicology hurtigtester og laboratorietester ?

Ja. Analysenes svar utgår alltid fra analysemetodens følsomhet og grenseverdi. Ved positivt screeningsvar med hurtigtest, bør men påberegne en laboratorie-verifisering for å få et 100 % juridisk korrekt svar.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kan man påvirke resultatet ved å drikke mye i forkant av avlevering av urintesten ?

Ja. Om større mengder væske inntas i forkant av urinprøven, kan man få en fortynning av urinen, og dermed komme under testens grenseverdier ( cut-off verdier ).  På denne måten, kan man få et falskt negativt svar.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kan klienten manipulere urinprøven ved å spise f.eks. sitron ?

Nei. Det skal mye til å spise seg til en manipulering av analysematerialet. Derimot kan alt som tilsettes urinprøven, påvirke analyseresultatet.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvorfor kan jeg få et positivt svar på Abbott Toxicology hurtigtester, som siden kan vise seg å være negativt ved en verifisering på et laboratorium ?

Ved alle screeninganalyser finne det en risiko for kryssreaksjoner.                      
Testen kan slå ut på noe annet i urinen, som for eksempel et legemiddel. Dette sorteres bort ved en verifikasjonsanalyse. Hvis klienten nekter for inntak av et stoff som vedkommende har testet positivt på, eller om svaret kan lede til en rettslig prosess, bør man alltid få prøven verifisert på godkjent laboratorium.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

©2020 Abbott. All rights reserved. Unless otherwise specified, all product and service names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to Abbott, its subsidiaries or affiliates. No use of any Abbott trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of Abbott, except to identify the product or services of the company.


This website is governed by applicable U.S. laws and governmental regulations. The products and information contained herewith may not be accessible in all countries, and Abbott takes no responsibility for such information which may not comply with local country legal process, regulation, registration and usage. Your use of this website and the information contained herein is subject to our Website Terms and Conditions and Privacy Policy. Interest-Based Ads.


Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets. For In Vitro Diagnostic Use Only. See CTI Sheets on pointofcare.abbott for complete product information.


Abbott – A leader in Rapid Point-of-Care Diagnostics

Følg oss på sosiale medier


Kontakt Information