Alere er nå abbott

Om Alere AS


Abbott har fokus på fornøyde kunder. Vi selger kvalitetsprodukter og effektive løsninger som forenkler din hverdag. Vårt mål er at Abbott er førstevalget for deg som bruker, og en attraktiv arbeidsplass for de som betjener deg. Vi henvender oss til de profesjonelle markedene innen primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.


Infectious disease

Våre diagnostiske tester og overvåkingsapparater for infeksjonssykdom gir resultater for over 75 typer smittsomme sykdommer, inkludert de som er forårsaket av bakterier, virus, sopp eller parasitter. Testene er tilgjengelige for en rekke plattformer, blant annet pasientnære diagnostiske tester og avansert laboratorieutstyr som gir raske og pålitelige resultater. Våre dyktige produktspesialister har lang erfaring innen divisjonen og står beredt til å bistå med hjelp eller opplæring.

Ansatte i Infectious Disease >

Toxicology

Abbott tilbyr Norges mest pålitelige og brukervennlige rusmiddeltester. Vi leverer et komplett utvalg alkohol- og rusmisbrukstester til analyse av urin, spytt og utåndingsluft.  Våre produkter og tjenester gir deg mulighet til å ta hurtige og informerede beslutninger. Alere Toxicology løsninger anvendes både av sykehus, klinikker, legekontorer,  arbeidsplasser, rehabiliteringsentre og arbeidsmedisinske klinikker for å nevne noen.


Kundeservice

Kundeservice er i kontinuerlig endring for å tilpasse seg marked og utvikling. Vi betjener telefon mellom 09-15. På kundeservice jobber det godt kvalifiserte medarbeidere med variert utdanning og erfaring fra helsevesenet. Kunnskap og kompetanse på produkter og tjenester har fokus hos oss.

Ansatte på kundeservice   >

Teknisk service

Vår Teknisk Service avdeling er ansvarlig for service og ettersyn av alle tekniske produkter som Alere AS markedsfører og selger.

Ansatte på Teknisk Service >

Supply Chain

Avdelingen Supply Chain består av innkjøp og lager. Vi har kunden i fokus og vi arbeider for å sikre at vi kan levere din bestilling til rett tid og sted.

Ansatte i Supply Chain >

Ledelse

Ledelsen i Abbott jobber målrettet for at vi skal være en konkurransedyktig leverandør med effektiv logistikk, riktige produkter og riktige priser for de markedene vi opererer i.

Vår ledelse >

Etiske retningslinjer

Abbott skal opprettholde en høy etisk standard i vår omgang med kunder, leverandører og hverandre. Disse standardene er oppsummert i våre etiske retningslinjer.


2018 Abbott. All rights reserved. Unless otherwise specified, all product and service names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to Abbott, its subsidiaries or affiliates. No use of any Abbott trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of Abbott, except ot identify the product or services of the company.

This website is governed by applicable U.S. laws and governmental regulations. The products and information contained herewith may not be accessible in all countries, and Abbott takes no responsibility for such information which may not comphly with local country legal process, regulation, registration and usage.

Your use of this website and the information contained herein is subject to our Website Terms and Conditions and Privacy Policy.

Abbott Rapid Diagnostics - A leader in Rapid Point-of-Care Diagnostcs

Følg oss på sosiale medier


Kontakt Information