Alere er nå abbott

TEKNISK SERVICE

Serviceavdelingen er ansvarlig for service og ettersyn av alle tekniske produkter som Abbott markedsfører og selger.

Dette inkluderer instrumenter/utstyr fra Corpuls, Sysmex, Tosoh, Thermo, Kubota, Esco, Smihts Medical, Deltec/Graseby, Huntleigh diagnostic, Promotal, Melag og Welch Allyn, med flere. Fagområdene dekker kirurgi/ortopedi, hematologi, koagulasjon, infusjonsterapi, hypothermi, diagnostisk utstyr, laboratorieutstyr, samt fysikalsk rehabiliteringsutstyr.

Våre serviceingeniører har ingeniørskole eller teknisk fagskole - med elektronikk og samtykke fra produkt- og elektrisitetstilsynet. Serviceingeniørene får solid spesialopplæring hos produsent på alle relevante instrumenter, i tillegg til spesialkurs på nøkkelinstrumenter. Alle serviceteknikerne har spesialistområder med relevant dybdekunnskap.  

Abbott tilbyr servicekontrakter for våre instrumenter som enten er en vedlikeholdsavtale med 1 eller 2 overhalinger per år, eller avtale om fullservice hvor akutt service er inkludert.

ISO 9001:2015 sertifisering gjelder også serviceavdelingen, og alle servicerutiner er derfor underlagt kontroll som sikrer kvalitetsmessig god teknisk service.

PC-basert support:
Tlf. +47 24 05 66 00

Teknisk service:
Tlf. +47 24 05 66 00
Fax: +47 24 05 67 80

E-post: servicesupport.no@abbott.com

Last ned reperasjonsfølgeseddel

  Terje Rybråthen
  Service Care Manager
  Tlf: 24 05 67 62
  Mobil: 94 86 04 50
  Send E-post

Agenturer: Labnett, Smiths Medical. Backup: Tosoh, Corpuls

  Nina Moltzau
  Servicekoordinator
  Tlf: 24 05 67 97
  Fax: 24 05 67 95
  Send E-post


  Geir Ragnar Hansen
  IT Support / Service
  Tlf: 24 05 67 22
  Mobil: 90 82 67 67
  Send E-post

Agenturer: I.E.M, Medikro, North East Monitoring, Lode, Corpuls. Backup: Inmedico, Welch Allyn


  Håkon Kronstad
  IT Support / Service
  Tlf: 24 05 67 70
  Mobil: 95 45 34 01
  Send E-post

Agenturer: Welch Allyn. Backup: I.E.M, Medikro, North East Monitoring, Corpuls


  Vidar Karlsen
  IT Support / Service
  Tlf: 24 05 67 74
  Mobil: 47 71 76 50
  Send E-post

Agenturer: Innmedico, Welch Allyn. Backup: I.E.M, Medikro, North East Monitoring, Corpuls


  Dagfinn Vandvik
  Servicetekniker
  Tlf: 24 05 67 71
  Mobil: 46 85 84 86
  Send E-post

Agenturer: Promotal, Mealg, Medela, Corpuls


  Wilhelm Toften
  Servicetekniker
  Tlf: 24 05 67 49
  Mobil: 95 75 29 35
  Send E-post

Agenturer: Boule, Dometic. Backup: Corpuls, Greiner, Termaks, Melag, Condigi, Kubota, Sysmex, Smiths Medical


  Reidun Garvik Foss
  Technical Services Complaint Intake Associate
  Tlf: 24 05 68 10
  Send E-post
  Global Intake Form


2018 Abbott. All rights reserved. Unless otherwise specified, all product and service names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to Abbott, its subsidiaries or affiliates. No use of any Abbott trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of Abbott, except ot identify the product or services of the company.

This website is governed by applicable U.S. laws and governmental regulations. The products and information contained herewith may not be accessible in all countries, and Abbott takes no responsibility for such information which may not comphly with local country legal process, regulation, registration and usage.

Your use of this website and the information contained herein is subject to our Website Terms and Conditions and Privacy Policy.

Abbott Rapid Diagnostics - A leader in Rapid Point-of-Care Diagnostcs

Følg oss på sosiale medier


Kontakt Information