RETUR AV VARER


Ingen retur må skje uten forutgående avtale.
Kontakt kundeservice på tlf. 24 05 68 00Retur godkjennes kun for varer som er standard lagervare og som er i hel, ubeskadiget emballasje. Dersom selger skal betale returfrakt, skal denne frakten bestilles av selgers kundeserviceavdeling hos selgers valgte transportør.

Retur av kjøpt utstyr kan bare skje etter skriftlig samtykke fra selger, og for kjøpers risiko og regning. Retur av vare med kjøpesum under kr 1.000,- eks. m.v.a. aksepteres ikke.

Returnert utstyr krediteres med en andel av salgssummen fastsatt av selger der det hensyntas tapt bruttofortjeneste og påførte kostnader, maksimalt 90 % av salgssummen.

Kjølevarer, varer med begrenset holdbarhet og varer som er bestilt spesielt for kunde tas ikke i retur.


FOR PRIVATPERSONER: Avbestilling og retur

§ 41.Avbestilling før levering
Avbestiller forbrukeren tingen før levering, kan selgeren ikke fastholde kjøpet og kreve betaling. Hvis ikke noe annet følger av avtalen, kan selgeren i stedet kreve erstatning for tap som er en følge av avbestillingen. Partene kan avtale en normalerstatning ved avbestilling (avbestillingsgebyr). Normalerstatningen kan ikke settes høyere enn det erstatning etter kapittel 11 normalt kan forventes å utgjøre. Hvis det ikke er avtalt avbestillingsgebyr, utmåles erstatningen etter reglene i kapittel 11.

§ 42.Retur etter levering
Etter at tingen er levert, blir forbrukeren ikke fritatt for å betale kjøpesummen selv om tingen leveres tilbake til selgeren.
Betalingsplikten bortfaller likevel
a)  ved heving
b)  hvis vilkårene for angrerett etter angrerettloven er oppfylt, eller
c)  hvis en rett til tilbakelevering følger av avtalen, for eksempel ved at tingen er kjøpt på prøve (hjemlån, deponering).

Forbrukeren kan bytte tingen hvis bytterett må anses avtalt eller følger av alminnelige rettsregler.

Tilknyttet fil: File iconAngrerettloven (515 kB)©2020 Abbott. All rights reserved. Unless otherwise specified, all product and service names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to Abbott, its subsidiaries or affiliates. No use of any Abbott trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of Abbott, except to identify the product or services of the company.


This website is governed by applicable U.S. laws and governmental regulations. The products and information contained herewith may not be accessible in all countries, and Abbott takes no responsibility for such information which may not comply with local country legal process, regulation, registration and usage. Your use of this website and the information contained herein is subject to our Website Terms and Conditions and Privacy Policy. Interest-Based Ads.


Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets. For In Vitro Diagnostic Use Only. See CTI Sheets on pointofcare.abbott for complete product information.


Abbott – A leader in Rapid Point-of-Care Diagnostics

Følg oss på sosiale medier


Kontakt Information